Teyler Net

Behind the scenes of the Teylers Museum

Nederland beleeft op dit moment een heerlijke warme nazomer. De penningen in Teylers collectie tonen dat het nu misschien wel de heerlijkste, maar zeker niet de heetste september in de vaderlandse geschiedenis is. In september 1830 brak in het zuiden van de Nederlanden (in het tegenwoordige België) de septemberrevolutie uit, die mede leidde tot de afscheiding van België. Aan het einde van de 19de eeuw zijn diverse getuigenissen uit deze trieste periode in Teylers collectie terecht gekomen. Het afgebeelde draagteken van een opstandeling toont dat het soms uiterst eenvoudig vormgegeven voorwerpen zijn. Ondanks het ontbreken van verfijning en glans zijn het misschien juist wel dit soort eenvoudige voorwerpen die de meeste zeggingskracht bezitten.

Een andere penning - van Constant Jéhotte - toont de in 1839 gesloten vrede tussen Nederland en België. De relatie is sindsdien gelukkig weer opperbest. Op penningkundig gebied is dit onder andere zichtbaar in de uitgiften van de 'Nederlandsch-Belgische Vereeniging der Vrienden van de Medaille als Kunstwerk', die in de periode tot aan de Eerste Wereldoorlog een prachtige serie Art Nouveau-penningen heeft laten uitgeven. Een mooi voorbeeld is onderstaande penning, in 1904 door Johannes Wienecke vervaardigd ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig verblijf van koningin-regentes Emma in Nederland.

Views: 163

Comment

You need to be a member of Teyler Net to add comments!

Join Teyler Net

© 2021   Created by H.Voogd.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

google30c3dae5c902f922.html