Teyler Net

Behind the scenes of the Teylers Museum

Pieter Bijwaard (1955), Zonder titel, september 1993.

Intens treurig en schokkend nieuws, Joost Zwagerman heeft een einde aan zijn leven gemaakt. Hij laat een groot gat achter in de Nederlandse literatuur en kunstwereld. Als geen ander kon hij met de uiterste begeestering schrijven en spreken over beeldende kunst. Dat hebben wij als Teylers Museum mogen ervaren tijdens de voorbereidingen van de tentoonstelling Zwagerman Kiest (2014). Joost zei daarin over zijn liefde voor de kunst:
"Deze tentoonstelling is de uitkomst van ‘spoorzoeken’ in het depot van Teylers Museum. Ik begaf mij op het speelveld van de ‘ars combinatoria’ en schakelde tussen 17de eeuw en 20ste eeuw, tussen toen en nu; traditie en (post-)modernisme, maar ook tussen 'verstild' en 'wild', tussen de klare lijn en diffuse vormen; op zoek naar ‘beeldrijm’ en onverwachte gelijkenissen tussen grootmeesters van de figuratie en abstractie. Met op de achtergrond natuurlijk mijn hoogstpersoonlijke smaak en voorkeur voor bepaalde motieven in de kunst: het stilleven, figuren ‘van de rug af gezien’, de afbeelding van ‘het oog’, de explosieve kracht van de kleur rood, de zwervende gestalte in de kunst."

"Het dooreen ‘husselen’ van kunstwerken kan onvermoede aspecten van de individuele werken blootleggen, mits het met liefde wordt uitgevoerd, liefde voor de beelden, liefde voor de oeuvres van de kunstenaars, liefde voor de motieven in die oeuvres. Zo wordt een curator een postillon d’amour. Als amateur-curator met een ongeneeslijke liefde voor beeldende kunst waag ik het om, vanzelfsprekend met de noodzakelijke schroom, te zeggen dat er in deze tentoonstelling misschien wel romances kunnen opbloeien tussen (diverse werken van) een aantal kunstenaars. Soms is die romance schuchter en akoestisch, soms luidkeels, bronstig en con gusto. De kunst van het combineren is in de praktijk uiteindelijk vooral mogelijk ná verfijning van die ándere kunst, de kunst van het minnen, in de hoofse betekenis van het woord. Alternatieve titel zou daarom kunnen zijn: Een minnezang in vijftig-en-enige kunstwerken." 

Uit: Zwagerman Kiest, tentoonstelling in Teylers Museum, 2014

Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606 - 1669), Hiëronymus in donker studeervertrek (B 105), 1642.

Buurman, Kees (1933 - 1997), Abstracte compositie, 1970

Henstenburgh, Herman (1667-1726), Drie Tulpen, 1687-1726.

Bijwaard, Pieter (1955), Strik, 1996-1997

Views: 195

Comment

You need to be a member of Teyler Net to add comments!

Join Teyler Net

© 2021   Created by H.Voogd.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

google30c3dae5c902f922.html