Teyler Net

Behind the scenes of the Teylers Museum

Kafka bezoekt Kaiser-Panorama (Tagebücher, Januar-Februar 1911)

Keizer-panorama. Het enige vermaak in Friedland. Voel mij daar niet helemaal op mijn gemak, omdat ik zo’n mooie inrichting als ik daar aantrof niet had verwacht, er met besneeuwde laarzen binnen was gegaan en nu, voor de ruiten zittend, alleen met de punten van mijn schoenen het tapijt aanraakte. Ik was de inrichting van het panorama vergeten en vreesde een ogenblik van de ene zitplaats naar de andere te moeten gaan. Een oude man aan een verlicht tafeltje, die in een deel van de ‘Illustrierte Welt’ leest, leidt het geheel. Laat na een poosje een ariston voor mij spelen. Later komen er nog twee wat oudere dames, gaan rechts van mij zitten, dan nog een links. Brescia, Cremona, Verona. Er staan mensen in als wassen beelden, de voetzolen met gips aan de grond bevestigd. Grafmonumenten: een dame met een sleep die over een lage trap hangt, doet de deur een eindje open en kijkt daarbij nog om. Een familie, op de voorgrond een lezende jongen, een hand aan zijn slaap, rechts spant een knaap een boog zonder pees. Gedenkteken van de held Tito Speri: verwaarloosd en geestdriftig fladderen de kleren om zijn lichaam. Kiel, breedgerande hoed. De beelden zijn levendiger dan in de bioscoop, omdat zij aan de blik de rust van de werkelijkheid laten. De bioscoop geeft aan hetgeen men ziet de onrust van zijn beweging, de rust van de blik schijnt belangrijker. De gladde vloer van de kathedralen op de punt van onze tong. Waarom bestaat er geen combinatie van bioscoop en stereoscoop op deze manier? Aanplakbiljetten met ‘Pilsen Wührer’, bekend uit Brescia. De afstand tussen alleen maar horen vertellen en het zien van een panorama is groter dan de afstand tussen het laatste en het zien van de werkelijkheid. Oudroestmarkt in Cremona. Wilde aan het eind tegen de oude heer zeggen hoe goed het mij was bevallen, durfde het niet. Kreeg het volgende programma, van tien tot tien uur geopend.

Kaiserpanorama in Teyler 2008

Views: 277

Comment

You need to be a member of Teyler Net to add comments!

Join Teyler Net

© 2020   Created by H.Voogd.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

google30c3dae5c902f922.html