Teyler Net

Behind the scenes of the Teylers Museum

600 Hoe komt Teylers Museum aan zijn fossielen en mineralen?

Veilingen
Veel van de eerste mineralogische en paleontologische collecties kocht het museum op veilingen. Die waren er regelmatig want precies in de beginjaren van Teylers Museum, aan het eind van de 18de eeuw, kwam er een einde aan veel particuliere verzamelingen. Ze waren indertijd aangelegd uit puur plezier, ter verhoging van de status, als geldbelegging en/of als eerbetoon aan de Almachtige Schepper.

Specialisatie werd steeds belangrijker
Na Linnaeus’ introductie van systematisch classificeren werd specialisatie steeds belangrijker. Maar veel verzamelaars hadden helemaal geen zin om hun collecties op die manier op te zetten of te onderhouden. Voor sommigen bleef de pret van het rariteitenkabinet de hoofdrol spelen, anderen verkochten hun verzameling, ook vanwege de slechte economische tijd. Hiervan profiteerden de institutionele verzamelaars, waaronder Teylers Museum.

Een belangrijke aankoop
Een zeer belangrijke aankoop deed Martinus Van Marum (de eerste museumdirecteur van Teylers Museum) in 1782 te Amsterdam. Tussen 13 en 15 november werd daar het natuurhistorisch kabinet van de Amsterdamse koopman Willem van der Meulen geveild, een internationaal beroemde topverzamelaar. Belangrijke buitenlanders hadden zijn verzameling bezocht, zoals in 1773 Joseph Banks, president van de Royal Society in Londen. Ook correspondeerde Van der Meulen met de in natuurhistorie zeer geïnteresseerde Karl I, hertog van Brunswijk.

De veiling van Van der Meulen

Van der Meulen had eerder al veel aan de Amsterdamse Hortus, het Zeeuws Genootschap en de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen geschonken. Op bijna zeventigjarige leeftijd had hij blijkbaar genoeg van zijn hele collectie. Geen wonder dat Van Marum zich naar Amsterdam haastte. De eerste dagen kocht hij voor bijna duizend gulden aan naturalia voor het Naturaliënkabinet van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en daarna voor 3.667 gulden 351 nummers goud-, zilver- en tinertsen voor het Mineralogisch Kabinet van Teylers Museum.

Via een aantal bewaard gebleven etiketten en met behulp van de Amsterdamse veilingcatalogus kon worden achterhaald welke mineralen in Teylers Museum uit de fabelachtige collectie van Willem van der Meulen komen.

Lees meer op www.teylersuniversum.nl

Views: 264

Comment

You need to be a member of Teyler Net to add comments!

Join Teyler Net

© 2021   Created by H.Voogd.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

google30c3dae5c902f922.html