Teyler Net

Behind the scenes of the Teylers Museum

Op donderdag 19 juli is Professor Gerard L'Estrange Turner op 85-jarige leeftijd gestorven. Ik zou hem zonder meer willen omschrijven als de goeroe van de instrumenthistorici. Hij stond aan de basis van de instellingen die vandaag de dag de belangrijkste zijn op dit gebied, te weten de Scientific Instrument Society met het daarbij horende tijdschrift Bulletin of the SIS, en het Scientific Instrument Committee, vallend onder de International Union for the History and Philosophy of Science. Na een korte loopbaan als kristallograaf wierp hij zich vanaf 1963 met totale overgave op het nog zeer prille vakgebied van de historische wetenschappelijke instrumenten, zich specialiserend in microscopen.

Het eerste boek dat hij op dit terrein publiceerde was de catalogus van het instrumentarium van Martinus van Marum in Teylers Museum (1973). Dit werk zertte de standaard voor aankomende collega's al was het alleen maar vanwege het belang dat Turner hechtte aan de fotografie. Midden jaren tachtig en negentig bereidde hij de publicatie voor van de catalogus van Teylers negentiende-eeuwse instrumenten; in 1996 verscheen die onder de titel The Practice of Science. Bij de werkzaamheden rondom dit laatste boek heb ik hem goed leren kennen en waarderen.

In Gerard Turner gedenken wij dus met grote erkentelijkheid degene die Teylers Fysisch Kabinet internationaal heeft ontsloten. Mij blijft vooral bij hoe hij me bij onze eerste kennismaking vertelde wat een schok zijn eerste bezoek aan Teyler voor hem was: zulk een omvangrijke collectie, integraal bewaard en geëxposeerd bij  de oorspronkelijke instelling! Een absolute piek-ervaring. Ik was hier toen nog maar kort en hij wist zijn gevoelens over de verzameling zo intens op mij over te brengen dat het mijn oog voor het belang van de collectie nog een stuk verder opende. En zoals het mij verging, zo is het in de loop van de jaren tientallen collega's vergaan.  

  

Views: 208

Comment

You need to be a member of Teyler Net to add comments!

Join Teyler Net

© 2020   Created by H.Voogd.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

google30c3dae5c902f922.html