Teyler Net

Behind the scenes of the Teylers Museum


Charles Galton Darwin (bron foto: wikipedia)

Charles Darwin (1809-1882) heeft Teylers Museum nooit bezocht. Zijn zoon George Howard (1845-1912) en diens kinderen Margaret (1890-1974) en Charles Galton (1887-1962) hebben Haarlem wel aangedaan. Ook vrienden en correspondenten van de beroemde bioloog, zoals de zoöloog Ernst Haeckel (1834-1919; bezoek in 1890), hebben hun handtekening achtergelaten in de bezoekersboeken van het museum.

In de jaren ’80 tekent George Howard Darwin het gastenboek. George Howard, het vijfde kind van Charles en Emma Darwin, was zelf een bekend sterrenkundige en wiskundige.

Op 13 september 1910 volgen Margaret en Charles Galton het voorbeeld van hun vader.

Margaret zou in 1917 trouwen met Sir Geoffrey Keynes (1887-1982), biograaf, chirurg en bibliofiel- op zijn buurt de jongere broer van de beroemde econoom John Maynard Keynes (1883-1946).

Charles Galton was een jaar eerder afgestudeerd in de wiskunde aan Trinity College, Cambridge. Na de Eerste Wereldoorlog zou hij benoemd worden tot professor in ‘natural philosophy’ aan de universiteit van Edinburgh. Op latere leeftijd ontwikkelde hij grote belangstelling voor de eugenetica, in het bijzonder voor de bedenkelijke gedachte dat de intellectuele elite samen zou vallen met (en voort zou komen uit) 'genetic nobility'.

Net als zijn grootvader had ook deze Darwin een voorliefde voor alomvattende theorieën. Waar de grootvader de afkomst van de mens had bestudeerd, richtte de kleinzoon zich op de toekomst. In 1952 publiceert Charles Galton The Next Million Years . In deze weinig bekende, maar verontrustende studie definieert hij de mens als molecuul. Zijn stelling is als volgt: als de mens een molecuul is dan zou de samenleving ingericht moet worden als een ‘conservative dynamical system’. Als de menselijke moleculen in een dergelijk stelsel met elkaar in conflict komen (‘botsen’) dan is het gevolg van die botsing met de methoden van de statistische thermodynamica te voorspellen.

De voorspellingen waar Charles Galton zich volgens dit uitgangspunt aan waagt zijn weinig rooskleurig. De wereldbevolking zal onvermijdelijk toenemen tot haar groei een natuurlijke grens vindt in de beperkte beschikbaarheid van voedsel en natuurlijke hulpbronnen. Een grote Malthusiaanse catastrofe, zoals voorspeld door de Engelse econoom Thomas Malthus (1736-1844), is onvermijdelijk. Opvallend genoeg inspireerde dezelfde these grootvader Charles 120 jaar eerder bij het formuleren van zijn evolutieleer.

Views: 118

Comment

You need to be a member of Teyler Net to add comments!

Join Teyler Net

© 2020   Created by H.Voogd.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

google30c3dae5c902f922.html