Teyler Net

Behind the scenes of the Teylers Museum

707 - Ik haat de koude wind uit het Oosten

Eerder dit jaar ontving Teylers Museum deze penning ten geschenke.

Penningen zijn muntachtige voorwerpen die veel worden gebruikt als vrije kunstuiting of om een persoon of gebeurtenis te herdenken.
Dit exemplaar is in 1942 gemaakt door Ludwig Oswald Wenckebach (1895-1962). Hij is onder andere bekend als ontwerper van de eerste naoorlogse muntseries, met de portretten van achtereenvolgens koningin Wilhelmina en koningin Juliana.

De penning heeft Jeanne Jaqueline Verspyck van der Elst (1899-1979) als onderwerp. Zij was een kunstenaar en tekenaar. Het is tegelijk een herinnering aan een bijeenkomst van de families Verspyck en Wenckebach. Opvallend is de verwijzing naar de kille weersomstandigheden, erg toepasselijk voor de actuele koude en natte augustusdagen in Nederland.

Wenckebachs verwijzing ging echter veel verder. Met de franse keerzijdetekst MOT JE DETESTE CE VENT FROID DE L’EST geeft hij duidelijk zijn mening over de Duitse bezetting van Nederland. Of misschien in eerste instantie toch niet al te duidelijk, want hij heeft er voor gekozen om geen signatuur op de penning te vermelden.

Het is juist zijn houding ten opzichte van de bezetter die hem na de oorlog aan de opdracht voor het ontwerpen van muntgeld heeft geholpen. De vooroorlogse muntserie met het portret van koningin Wilhelmina was ontworpen door Johannes Cornelis Wienecke (1872-1945). In eerste instantie vond Wilhelmina het aanpassen van het portret niet noodzakelijk daar zij toch spoedig troonsafstand zou doen. Zodra zij doorkreeg dat Wienecke de afgelopen jaren een pro-Duitse houding had gehad, stond zij erop dat er een nieuw portret zou komen. Wilhelmina koos Wenckebach. Misschien heeft zij daarbij deze penning ook wel onder ogen gehad...

Views: 173

Comment

You need to be a member of Teyler Net to add comments!

Join Teyler Net

© 2020   Created by H.Voogd.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

google30c3dae5c902f922.html