Teyler Net

Behind the scenes of the Teylers Museum

679 - GUGLIELMO MARCONI en Teylers Museum

…dat spannend oogenblik toen er draadloos getelegrafeerd zou worden van den eenen hoek van de gehoorzaal naar den andere. Van der Ven had op zijn demonstreertafel een toestel geplaatst, en in het uiteinde van de zaal een volkomen gelijk en gelijk gestemd tweede toestel.Onder ademlooze stilte werd nu afgewacht of de proef gelukken zou; wij hoorden het tik-tik van het eene toestel onmiddellijk gevolgd worden door een tik-tik van het andere, en opeens weerklonk door de zaal een luid applaus, want nu konden wij het gelooven en begrijpen, nu hadden wij het gezien en gehoord dat het bijna onmogelijke mogelijk bleek.

Deze spannende gebeurtenis speelde zich af in 1899 in de gehoorzaal van het Teylers Museum. Conservator Fysisch Kabinet Dr. Elisa van der Ven voerde de proef uit. Beide toestellen, zender en ontvanger,  zijn ook nu nog te zien in het Teylers! Voldoende reden voor een museumbezoek.

de zender

de ontvanger


Draadloze telegrafie maakte een razendsnelle ontwikkeling door eind 19e eeuw. Men vond het uiterst geheimzinnig, dat draadloos overzenden! De Engelse schrijver Rudyard Kipling schreef in 1902 een kort verhaal “Wireless”. Vrees voor het onverklaarbare van deze nieuwe technologie spreekt daaruit. Spiritisme en telepathie deden opgeld. De schrijver Arthur Conan Doyle raakte geheel in de ban van het spiritisme.


Aanvankelijk waren de afstanden waarover verzonden en ontvangen kon worden bescheiden. In 1902 kon de zender van het Teylers slechts 50 meter overbruggen. 


De Italiaan Guglielmo Marconi (1874-1937) zorgde voor een krachtiger zender, een gevoeliger ontvanger en ontdekte het nut van een antenne. In de lente van 1895 wist hij in zijn ouderlijk huis “Villa Griffone” in Bologna (zie foto boven) een radiosignaal over een afstand van 2400 meter over te brengen, in 1897 in het Kanaal van Bristol over 15 km, daarna 45 km over het Nauw van Calais. Zijn grootste prestatie is wel dat hij in 1901 als eerste draadloos morsesignalen zond over de Atlantische Oceaan van Cornwall naar Newfoundland (3500 km). Het eerste bericht was uiterst kort: de letter S, in morse •••.


Dit was een doorbraak in de telecommunicatie. Het wekte alom verbazing omdat de radiogolven zich niets aangetrokken hadden van de bolvorm van de aarde.

Toen in 1912 de Titanic zonk werden noodsignalen uitgezonden met Marconi apparatuur. Helaas was op een boot in de buurt de marconist in slaap gevallen. Hulp liet langer op zich wachten. Meer dan 700 opvarenden konden toch gered worden.


In 1909 kreeg Marconi de Nobelprijs voor Natuurkunde.

 


Tekst: Fons Bleijendaal

Citaat  uit:  “Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 1909-1910/Leiden”

Foto: Villa Griffone, Bologna


 

 

Views: 310

Comment

You need to be a member of Teyler Net to add comments!

Join Teyler Net

© 2020   Created by H.Voogd.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

google30c3dae5c902f922.html