Teyler Net

Behind the scenes of the Teylers Museum

678 - Collectie De Koning in Teylers Museum

Op zondag 12 oktober schonk Hans de Koning, verzamelaar van moderne penningen, zijn collectie officieel aan Teylers Museum. Hij heeft zijn collectie gedurende zo'n vijftig jaar bijeengebracht. Veel penningen heeft hij daarbij direct van de penningmakers verworven via ontelbare atelierbezoeken. Een selectie van de aanwinsten is tentoongesteld in de penningvitrines van het museum en ook in het komende nummer van Teylers Magazijn zal er aandacht aan worden besteed. 

De foto's tonen Hans de Koning tijdens zijn verhaal over de totstandkoming van de collectie, de symbolische overdracht van de laatste penning aan museumdirecteur Marjan Scharloo en de opening van de tentoonstelling.

Foto's: (c) Hilde de Wolf Fotografie, op de website http://www.hildedewolf.nl/TM-koning/ staan meer foto's van de opening.

Views: 147

Comment

You need to be a member of Teyler Net to add comments!

Join Teyler Net

© 2020   Created by H.Voogd.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

google30c3dae5c902f922.html