Teyler Net

Behind the scenes of the Teylers Museum

Met de schenking van een vroeg zeventiende-eeuwse tekening van Jacques de Gheyn (1565-1629) voegt Teylers Museum een waardevol werk toe aan zijn collectie tekeningen en
prenten van oude meesters. De aanwinst, een tekening Studie van een boomstronk en een
plant op een muur, is afkomstig uit de befaamde kunstcollectie van wijlen prof. dr. I.Q. van
Regteren Altena (1899-1980).
Jacques de Gheyn, die in1685 in de leer ging bij de Haarlemse Hendrick Goltzius, geldt als
een van de belangrijkste Nederlandse tekenaars rond 1600. Het werk laat treffend zien hoe
de belangstelling voor natuur in Nederland aan het eind van de zestiende eeuw groeide. De
tekening krijgt een plaats in de tentoonstelling Papieren bomen. Deze is van 28 februari tot
en met 7 juni 2009 te zien in het Prentenkabinet van Teylers Museum.

Views: 64

Comment

You need to be a member of Teyler Net to add comments!

Join Teyler Net

© 2020   Created by H.Voogd.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

google30c3dae5c902f922.html