Teyler Net

Behind the scenes of the Teylers Museum

532 - brief van B&W Haarlem aan de staatssecretaris Zijlstra

Fragment:

Het was de gemeente Haarlem bekend dat de rijksgesubsidieerde musea een korting opgelegd zouden krijgen. Maar de wijze waarop de Raad voor Cultuur in zijn advies de nadruk legt op de mogelijk negatieve gevolgen van de Werelderfgoedstatus van Teylers voor het functioneren als museum kunnen wij niet rijmen met de voor ons zichtbare resultaten die Teylers Museum op vele terreinen aantoonbaar boekt.

Hier de volledige brief

BriefCollege%20AdviesRaadvoorCultuur%20TeylersMuseum%2013juni2012.doc

Views: 74

Comment

You need to be a member of Teyler Net to add comments!

Join Teyler Net

© 2020   Created by H.Voogd.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

google30c3dae5c902f922.html