Teyler Net

Behind the scenes of the Teylers Museum

491 Aanvulling artikel Magazijn: Johan Huizinga als lid van Teylers Tweede Genootschap

In het laatste nummer van Teylers Magazijn wordt in de rubriek 'Uitgelicht' aandacht besteed aan de activiteiten van de cultuurhistoricus Johan Huizinga als lid van Teylers Tweede Genootschap (1930-1945). In het korte artikel wordt beschreven hoe Huizinga een belangrijke rol gespeeld lijkt te hebben bij de onderwerpskeuze voor de prijsvragen van het Genootschap in deze jaren. De prijsvraagonderwerpen weerspiegelen één van de grote thema's in zijn eigen werk: de Nederlandse cultuur in de 17-de eeuw.

In het artikel wordt ook gesteld dat Huizinga in 1933 opstapt als rector van de Leidse Universiteit uit protest tegen een antisemitisch pamflet van een Duitse bezoeker. Een oplettende lezer -Mr J. Barendsen- wees mij erop dat die opmerking te kort door de bocht is.

Huizinga heeft de auteur van de brochure ontboden en hem als rector magnificus de gastvrijheid van de Universiteit ontzegd. De gehele Duitse delegatie heeft als reactie daarop Leiden verlaten. Zijn kordate optreden kwam Huizinga op een reprimande van het College van Curatoren te staan, die van mening waren dat de rector zijn beslissing eerst met hen had moeten overleggen. Huizinga is inderdaad in september van dat jaar als rector afgetreden, maar dit had -volgens Mr Berendsen- weinig te maken met dit incident en "was in overeenstemming met de toen geldende traditie, dat het rectoraat niet langer dan een jaar wordt uitgeoefend".

Huizinga's optreden bleef overigens in Duitsland niet onopgemerkt: de historicus werd nog hetzelfde jaar op de lijst van verboden schrijvers geplaatst.

Views: 239

Comment

You need to be a member of Teyler Net to add comments!

Join Teyler Net

© 2020   Created by H.Voogd.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

google30c3dae5c902f922.html