Teyler Net

Behind the scenes of the Teylers Museum

Afgelopen vrijdag is door Directeuren van Teylers Stichting de gouden erepenning van Teylers Tweede Genootschap uitgereikt aan dr. L.E. Jensen voor haar inzending The Dutch against Napoleon. Resistance literature and national identity, 1806-1813. 


Het uitschrijven van prijsvragen en het bekronen van de beste inzending met een gouden erepenning, kent een lange traditie bij Teyler. In zijn testament liet Pieter Teyler vastleggen dat er twee Genootschappen opgericht moesten worden, die jaarlijks een prijsvraag uit moesten schrijven.  Met deze prijsvragen moest de beoefening van kunsten en wetenschappen gestimuleerd worden.

De regels voor inzending zijn nauwkeurig vastgelegd. De inzendingen moesten geschreven zijn in het Latijn, Nederlands of Frans - na 1796 ook Engels of Duits - en ondertekend met een spreuk (zodat de bijdrage anoniem beoordeeld kon worden). Op een verzegeld briefje moest de naam van de auteur staan met diezelfde spreuk. Dat briefje werd alleen geopend als een prijsvraag volgens het Genootschap voor bekroning in aanmerking kwam.  

De eerste gouden penning van het Tweede Genootschap is in augustus 1781 uitgereikt aan Martinus van Marum, de eerste directeur van Teylers Museum.

De stempels waarop de prijspenning geslagen werd, zijn ontworpen door de beroemde medailleur Joan George Holtzhey.  De flinke omvang van de penning sloot aan bij de ambities van de nieuwe Stichting. Kosten nog moeite werden gespaard. Uit bewaard gebleven rekeningen weten we dat Holtzhey ook aan de verzending van de penningen veel zorg besteedde; ze werden “ vast met wol gepakt om ze voor het schudden te bewaaren ”.

Holtzhey ontving 1000 gulden voor het vervaardigen van het stempel van de prijspenning. Een kolossaal bedrag in een tijd waarin een geschoolde timmerman ongeveer een gulden per dag verdiende.

De prijspenning wordt tot op de dag van vandaag geslagen op het achttiende-eeuwse stempel van Holtzhey. Op de voorzijde zijn de vijf kunsten en wetenschappen afgebeeld die bevorderd moesten worden: natuurkunde, dichtkunst, geschiedenis, tekenkunst en penningkunde.  De Latijnse tekst is een citaat uit een pleitrede van Cicero en luidt vertaald: “Alle kunsten die betrekking hebben op de beschaving / hebben een gemeenschappelijke band”

Meer weten over de prijsvragen, de prijspenning of de medallieur Holtzhey zie: http://www.teylersmuseum.eu/teylersuniversum/index.php?m=narratio&a... en http://www.teylersmuseum.eu/teylersuniversum/index.php?m=narratio&a....

Op 29 januari opent de volgende tentoonstelling in Teyler, gewijd aan de mooiste penningen uit de Gouden Eeuw.

 

Views: 314

Comment

You need to be a member of Teyler Net to add comments!

Join Teyler Net

© 2020   Created by H.Voogd.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

google30c3dae5c902f922.html