Teyler Net

Behind the scenes of the Teylers Museum

382.Teylers Museum voorgedragen voor plaatsing op Voorlopige Lijst WerelderfgoedTeylers Museum is voorgedragen voor plaatsing op de Voorlopige Lijst Werelderfgoed van Nederland voor UNESCO. De Commissie Herziening Voorlopige Lijst Werelderfgoed noemt het authentiek 18de-eeuwse
museum van uitzonderlijke en universele waarde. De plaatsing is een bekroning
op de unieke geschiedenis, gebouwen en collecties van het eerste en oudste
museum van Nederland.Omdat Teylers Museum ruimschoots voldoet aan de door UNESCO gestelde criteria om toegelaten te worden tot de lijst Werelderfgoed, verwacht het museum dat de
minister van OCW, die er over zal besluiten, de aanbeveling van de commissie
zal overnemen. De commissie denkt dat “Teylers Museum snel gereed is om voor
een nominatie bij UNESCO in aanmerking te komen.”Authentiek


Teylers Museum is het enige museum ter wereld met een authentiek gebouw en interieur uit de 18de eeuw. Het oudste museum van Nederland werd opgericht in de 18de eeuw en ademt nog steeds de sfeer van die
tijd. Voorwerpen van kunst en wetenschap - twee eeuwen terug een
vanzelfsprekende combinatie - zijn alleen hier nog samen in één museum te
bewonderen. Als een van de weinige plaatsen in de wereld is hier de Verlichting
nog tastbaar aanwezig.Continuïteit


Geen enkele ander museum ter wereld kent zo’n continuïteit als Teylers Museum. Terwijl overal in de wereld de museumcollecties in de 19e eeuw steeds verder specialiseerden of uiteenvielen, bleef
in Teylers Museum de combinatie van kunst en wetenschap onder één dak
gehandhaafd. Het principe van het universele museum en de universele kennis
bleef in dit gebouw behouden, terwijl het overal elders vernietigd werd. De
missie van het museum – de nieuwsgierigheid van mensen prikkelen om kunst en
wetenschap te ontdekken – is sinds de opening in 1784 ongewijzigd.Revolutionair burgerinitiatief


Teylers Museum is het enige museum dat in die tijd voor en door burgers werd gebouwd. Revolutionair was het burgerinitiatief in 1784. Een museum vanuit een ideaal geboren en bovendien gefinancierd uit
particulier kapitaal zonder enige betrokkenheid van welke overheid dan ook, was
een nieuw fenomeen.Meer dan een museum


Teylers museum is oorspronkelijk opgericht als kenniscentrum waar actuele kennis over kunst en wetenschap bestudeerd en gedeeld werd. Pas in de eerste decennia van de 20ste eeuw –toen er geen geld meer was om onderzoek te verrichten en
eigentijdse kunst aan te kopen- raakte de onderzoeksfunctie op de achtergrond.
In de nabije toekomst wil Teylers Museum zijn oude identiteit in ere herstellen
door een
artists & scientists in residence programma te openen in het
oude woonhuis van Pieter Teyler.Nederlands Werelderfgoed


Op dit moment staan 890 sites op de Werelderfgoedlijst van UNESCO waarvan er 9 Nederlands zijn. De huidige Nederlandse Werelderfgoederen zijn het Rietveld Schröderhuis, het Molencomplex Kinderdijk-Elshout, het eiland Schokland, het Ir Wouda gemaal,
de Stelling van Amsterdam, de droogmakerij Beemster, Willemstad Curaçao, de
Waddenzee en de grachtengordel in Amsterdam.


Views: 79

Comment by H.Voogd on November 12, 2010 at 3:49pm
Gefeliciteerd!! een geweldige stap richting het beoogde doel Anne Marie Ten Cate
Comment by Nelleke van Bladeren on November 12, 2010 at 4:24pm
Fantastisch nieuws!
Nelleke

Comment

You need to be a member of Teyler Net to add comments!

Join Teyler Net

© 2020   Created by H.Voogd.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

google30c3dae5c902f922.html