Teyler Net

Behind the scenes of the Teylers Museum

367 - Genootschap voor Munt- en Penningkunde in Teylers

Op 25 september vormde Teylers Museum het decor van de najaarsvergadering van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde.

Er waren tachtig in de numismatiek geïnteresseerde dames en heren op de bijeenkomst afgekomen. Zij werden ontvangen met koffie en thee. Daarna volgde een korte huishoudelijke vergadering. In de Gehoorzaal volgden zij lezingen van Arent Pol, lid van Teylers Tweede Genootschap (titel: Christoffel Adolphi, stempelsnijder en medailleur uit de Gouden Eeuw), Harry Donga (over zijn net verschenen boek over Lutherse penningen, met als titel: Geslagen verbeelding, Lutherse penningen in Nederland) en mijzelf (titel: De Numismatische Collectie van Teylers Museum). Tussendoor was er een lunch georganiseerd in het centrum van de stad.

Na de lezingen was er tijd om de zojuist ingerichte tentoonstelling over de schatvondst Loosdrecht nader te bekijken en ook de rest van het museum kwam aan bod. In de namiddag werd de Grote Kerk bezocht en volgde een afsluitend diner bij Brinkmann. Kortom: het was een geslaagde dag.

.

Bijschrift penning:

Voltooiing van de Lutherse Kerk te Rotterdam, 1736, door Martinus Holtzhey senior. Deze pening is afkomstig uit de collectie van Pieter Teyler van der Hulst (1702-1778).

Voorzijde: Rotterdam, gezien vanaf de Maas, met de riviergod op de voorgrond.

Keerzijde: de zojuist gereed gekomen kerk.

De tekst luidt: DE LEDEN DIE GODTS GEEST IN CHRISTUS KOMT VEREENEN / VERSTREKKEN DIT GEBOU TOT LEVENDIGE STEENEN.

Views: 110

Comment

You need to be a member of Teyler Net to add comments!

Join Teyler Net

© 2019   Created by H.Voogd.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

google30c3dae5c902f922.html