Teyler Net

Behind the scenes of the Teylers Museum

Na de inlijving van het koninkrijk Holland bij Frankrijk bracht de keizer meerdere malen bezoeken aan onze gewesten. Zijn interesse ging vooral uit naar de militaire posities bij de Schelde, Amsterdam en Den Helder. In het najaar van 1811 is Napoleon in Haarlem waar hij wordt uitgenodigd in Teylers Museum. Hoe trots de stad op dit instituut is, blijkt uit het feit dat Napoleon in het Fundatiehuis van Teylers Stichting audiëntie verleent aan burgemeester en wethouders, leden van de rechtbank en de geestelijkheid. Men verkoos de Grote Herenkamer dus boven de Gravenzaal. Napoleon zelf was minder onder de indruk van deze stichting en tijdens een rondleiding in de Ovale Zaal moest vooral de erudiete en veelzijdige Martinus van Marum het ontgelden. Boven, op de galerij, raakte Napoleon in gesprek met een van de Directeuren die hij de nog nooit gestelde vraag deed: ‘Eh bien, Monsieur, quels sont vos revenus?'. Waarop Van Zeebergh ontwijkend antwoordde: ‘Ah Sire, vraiment, je ne sais pas trop, la réduction des rentes, et autres cirsonstances..' Daarop pakte Napoleon Van Zeebergh, die wat voorovergebogen stond in verband met de kleine gestalte van de vorst, bij het oor en beet hem toe: ‘Je comprends, vous ne le voulez pas dire, mais je le saurai.' De politieke gebeurtenissen van de daaropvolgende jaren hebben dit laatste verhinderd.

Views: 41

Comment

You need to be a member of Teyler Net to add comments!

Join Teyler Net

© 2020   Created by H.Voogd.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

google30c3dae5c902f922.html