Teyler Net

Behind the scenes of the Teylers Museum

116 - Erepenning Teylers Godgeleerd Genootschap


Recent is er een erepenning uitgereikt naar aanleiding van een prijsvraag van het Godgeleerd Genootschap. De prijsvragen kennen een lange traditie. Zo heeft in 1784 W.L. Brown de winnende inzending geschreven op de prijsvraag "Die bondigst en krachtigst betoogt, de dwaasheid van het Scepticismus of der Twyfelaarye, en de onbezonnenheyd van het meestertagtig beslissen omtrent Godsdienstige voorstellen". De inzending is in boekvorm verschenen bij Enschedé in 1787 onder de titel: Verhandelingen raakende den natuurlijken en geopenbaarden godsdienst.
De aan Brown uitgereikte gouden erepenning (zie foto) is na vele omzwervingen bij Teylers Museum terecht gekomen.

Beschrijving:
Voorzijde: De Vrijheid met speer en vrijheidshoed, leidt de naakte Waarheid, met palmtak en schriftrol in de ene en een stralende bol in de andere hand, naar de Godsdienst, bestraald door licht uit de hemel. Zij wijst op een opengeslagen bijbel. Op de grond liggen een gebroken juk en geslaakte boeien, symbolen van vooroordeel en gewetensdwang. Op de achtergrond gezicht op Haarlem, In de afsnede het wapen en devies van Haarlem.
WAARE GODSDIENST-KENNIS BLOEYT DOOR VRYHEYD

versierde krans met bovenaan de naam en het wapen van Teyler
TEYLER / EER PENNING / VAN TEYLER’S / GODGELEERD / GENOOTSCHAP / TOEGEKENT AAN / W.L. BROWN . D . D . / V . D . M TE UTRECHT .

Ontwerp: Iohann Georg Holtzhey (1729-1808)
72 mm, goud

Views: 98

Comment

You need to be a member of Teyler Net to add comments!

Join Teyler Net

© 2020   Created by H.Voogd.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

google30c3dae5c902f922.html