Teyler Net

Behind the scenes of the Teylers Museum

102 - Erepenning Teylers Godgeleerd Genootschap

Lotus in de Lage Landen is het allereerste historische overzicht van het boeddhisme in Nederland. Voor deze studie kregen de beide auteurs de gouden erepenning 2009 van het Teylers Godgeleerd Genootschap op 14 april j.l in de gehoorzaal van het museum. Het boek gaat over de geschiedenis van het boeddhisme in Nederland. Het werd geschreven door theoloog Marcel Poorthuis en kerkhistoricus Theo Salemink, beiden verbonden aan de faculteit katholieke theologie van de Universiteit van Tilburg.

Views: 29

Comment

You need to be a member of Teyler Net to add comments!

Join Teyler Net

© 2020   Created by H.Voogd.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

google30c3dae5c902f922.html