Teyler Net

Behind the scenes of the Teylers Museum

Pelsdonk's Blog (32)

312 - 1810, een bewogen jaar

Tweehonderd jaar geleden, in 1810, werd het al sterk op Frankrijk leunende Koninkrijk Holland opgenomen in het Franse Keizerrijk. Er gebeurde dat jaar echter nog veel meer. De onderstaande penning toont een van deze gebeurtenissen...

In 1804 werd er op de heide bij het tegenwoordige Austerlitz een Frans legerkamp ingericht. Toen Petrus van Oosthuyse - een Haagse fabrikant van…

Continue

Added by Pelsdonk on March 23, 2010 at 2:30pm — 1 Comment

245 - IJs, kou en gladheid

Terwijl Bert Sliggers aan de andere zijde van de aarde in warmer oorden vertoeft, blijft Nederland gebukt gaan onder Koning Winter. IJs is een onderwerp dat zo nu en dan op penningen terugkomt, zo ook op deze penning van Henri (Han) Rehm uit 1944. Hij maakte de penning voor de Vereniging voor Penningkunst.De penning herdenkt de poging van Wilem Barents om in 1594 via het Noordoosten een nieuwe zeeweg naar Indië te vinden. Zijn poging… Continue

Added by Pelsdonk on January 15, 2010 at 3:30pm — No Comments

206 - nieuwe aanwinsten collectie Roodenburg

Vorige week heeft de stichting Roodenburg Van Looy drie munten verworven ter aanvulling van de muntencollectie. Het zijn:* Gorinchem, gouden rozenobel, circa 1585-1590, (met klop Groningen)* Koninkrijk Holland, Lodewijk Napoleon (1806-1810), zilveren tien stuiver uit 1809 met randschrift DE NAAM DES HEEREN ZY GELOOFD (zie foto)* Holland, Willem VI van Beieren (1404-1417), gouden schild; klinkaart geslagen in de… Continue

Added by Pelsdonk on November 11, 2009 at 11:47am — No Comments

205 - Fotocontroles numismatisch kabinet

Een aantal maanden geleden zijn foto's toegevoegd aan het collectiebestand van het Numismatisch Kabinet (zie blog 97). In de voorbije maanden zijn deze foto's bij 13.400 records geverifieerd met de beschrijving. Deze actie bleek zinvol, want hier en daar was er een fout fotonummer toegekend of bleek in het verleden een munt of penning in een verkeerd bakje te zijn gelegd.

Tegelijk met deze controle wordt de informatie in het collectiebestand… Continue

Added by Pelsdonk on November 11, 2009 at 11:00am — No Comments

200 - Lieven de Key penning tentoongesteld


De door Teylers Museum gewonnen Haarlemse cultuurprijs leverde de numismatische collectie een nieuwe penning op, ontworpen door Graziella Curreli en gegoten bij de Haarlemse bronsgieter De Kameleon. Inmiddels is de prijspenning overgebracht naar het Numismatisch Kabinet, waar iedereen het stuk kan bewonderen.

Added by Pelsdonk on November 3, 2009 at 10:02am — 1 Comment

186 Opnieuw een erepenning uitgereikt

Op 9 oktober is in de gehoorzaal van Teylers Museum een gouden erepenning uitgereikt aan Dr D.M. Baneke.

De penning is uitgereikt ter bekroning van de inzending "Synthetisch denken. Natuurwetenschappers over hun rol in een moderne maatschappij, 1900-1940" en een bijbehorend artikel "Synthetic technocracy. Science, society and culture in The Netherlands, 1900-1940".De stempels voor deze penning zijn in 1781 vervaardigd door… Continue

Added by Pelsdonk on October 9, 2009 at 5:30pm — 1 Comment

140 - De boekencollectie van Pieter Teyler

Het archief van Teylers Museum wordt beter ontsloten en daarbij kwam deze rekening van 19 januari 1787 aan het licht. De rekening toont dat een aantal van Teyler's boeken van verguldsel is voorzien. De rekening luidt:Fo 87 Haarlem 1786

De Weledele Heeren Directeuren over de Nalaatenschap van

Wijlen den den Heere P. Theijler van der Hulst Debet aan

Francois Bohn

1786

Juny 29 Goude Tytel op des Medailles de Louis le… Continue

Added by Pelsdonk on June 30, 2009 at 12:00pm — No Comments

116 - Erepenning Teylers Godgeleerd GenootschapRecent is er een erepenning uitgereikt naar aanleiding van een prijsvraag van het Godgeleerd Genootschap. De prijsvragen kennen een lange traditie. Zo heeft in 1784 W.L. Brown de winnende inzending geschreven op de prijsvraag "Die bondigst en krachtigst betoogt, de dwaasheid van het Scepticismus of der Twyfelaarye, en de onbezonnenheyd van het meestertagtig beslissen omtrent Godsdienstige voorstellen". De inzending is in boekvorm verschenen bij… Continue

Added by Pelsdonk on May 20, 2009 at 4:00pm — No Comments

101 - Een nieuw type duit van Stevensweert ontdekt

Soms levert digitalisering van de collectie nieuwe inzichten op. Bij het bestuderen van foto's is een munt aan het licht gekomen die niet in de handboeken staat vermeld. Het is een duitje (1/8 stuiver) van Stevensweert, geslagen in de periode 1611-1633. Tot nu toe werd gedacht dat er geen omschrift om het Friese wapen stond, maar deze munt wijst anders uit. Het is zeker mogelijk dat er nu ook in andere collecties duiten worden gevonden met restanten van een omschrift, want de bekende exemplaren… Continue

Added by Pelsdonk on April 20, 2009 at 9:12am — 1 Comment

91 - Numismatische Collectie voorzien van foto's!

Alhoewel de buitenwereld er op dit moment nog niets van merkt, is het vandaag een markante dag voor het Numismatisch Kabinet. Alle 28.176 foto's zijn bewerkt en aan het collectiebestand gekoppeld. Het koppelen van de foto's aan de gegevens was een belangrijke voorwaarde om de collectie op het internet te kunnen ontsluiten. In de voorbije maanden zijn alle foto's bewerkt: de voorwerpen zijn onder meer 'uitgeknipt' en gedraaid. Bovendien zijn de foto's verkleind zodat het collectiebestand niet… Continue

Added by Pelsdonk on April 7, 2009 at 12:09pm — 3 Comments

69 - Collectie Roodenburg tentoongesteld

Eind 2008 kreeg Teylers Museum de collecte Roodenburg in beheer. Deze verzameling bevat in totaal ruim 1.400 (hoofdzakelijk) munten. De verzameling is bijeengebracht door Wim Roodenburg, met de collectie van zijn vader als basis. De laatste jaren van zijn leven heeft deze bevlogen verzamelaar zich met name gericht op de lacunes in de numismatische collectie van Teylers Museum. Belangrijk zijn de verzameling noodmunten uit de Tachtigjarige Oorlog en de verzameling munten van de provincie… Continue

Added by Pelsdonk on March 9, 2009 at 1:30pm — No Comments

26 - Oude bakjes terug in Numismatisch Kabinet

Gedurende lange tijd heeft de numismatische collectie van Teylers Museum in oude, niet zuurvrije kartonnen bakjes gelegen. Op die bakjes werd nadere informatie vermeld over onderwerp en herkomst. De onderstaande foto toont een aantal van de oude bakjes.

Een aantal jaar terug is de hele collectie herverpakt in nieuwe bakjes, de zogenoemde kpk-boxen. De onderstaande foto toont een voorbeeld van de nieuwe verpakkingsmethode. Omdat… Continue

Added by Pelsdonk on January 21, 2009 at 4:55pm — 1 Comment

© 2019   Created by H.Voogd.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

google30c3dae5c902f922.html