Teyler Net

Behind the scenes of the Teylers Museum

Pelsdonk's Blog – May 2009 Archive (1)

116 - Erepenning Teylers Godgeleerd GenootschapRecent is er een erepenning uitgereikt naar aanleiding van een prijsvraag van het Godgeleerd Genootschap. De prijsvragen kennen een lange traditie. Zo heeft in 1784 W.L. Brown de winnende inzending geschreven op de prijsvraag "Die bondigst en krachtigst betoogt, de dwaasheid van het Scepticismus of der Twyfelaarye, en de onbezonnenheyd van het meestertagtig beslissen omtrent Godsdienstige voorstellen". De inzending is in boekvorm verschenen bij… Continue

Added by Pelsdonk on May 20, 2009 at 4:00pm — No Comments

© 2019   Created by H.Voogd.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

google30c3dae5c902f922.html